คู่มือการใช้งาน

1.การสมัครสมาชิกเข้าใช้งาน ProMePrompt
2.การซื้อคอร์สผ่านการโอรเงินธนาคาร
3.การซื้อคอร์สผ่านบัตรเครดิต
4.การจัดการข้อมูลส่วนตัว/แก้ไชรัสผ่าน
5.การเลือกดูคอร์ส/คอร์สฟรี
6.Resume สำคัญอย่างไร สำหรับผู้ที่ฝาก Resume ไว้บริษัทสามารถค้นหาบุคคลเพื่อเข้าทำงานหรือดูสายงานต่างๆ